Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 104/11 z dnia 12 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie

 

Zarządzenie Nr  104/2011
Burmistrza Brzostku
z dnia 12 grudnia 2011 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionej przez uchwałę Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011 roku, zarządzam, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Nr 31/11 Burmistrza Brzostku z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Powołuję Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w następującym składzie:

1.      Pani Barbara Wojdyła – przedstawiciel szkoły działającej na terenie gminy Brzostek -
Zespół Szkół w Siedliskach Bogusz,

2.      Pani Ewa Raś – przedstawiciel szkoły działającej na terenie gminy Brzostek -Gimnazjum w Brzostku,

3.      Pan Jerzy Wojnar – przedstawiciel Komisariatu Policji w Brzostku,

4.      Ks. Jan Cebulak – przedstawiciel organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia na Rzecz Osób Potrzebujących „Nieść Nadzieję” w Brzostku,

5.      Pan Adam Ryndak – przedstawiciel Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku,

6.      Pani Barbara Garstka – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzostku,

7.      Pani Marta Foryś – przedstawiciel Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brzostku,

8.      Pani Agnieszka Czarnecka – przedstawiciel Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku,

9.      Pan Łukasz Latoszek – przedstawiciel Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku,

10.  Pani Edyta Cabaj – kurator zawodowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Dębicy,

11.  Pan Piotr Sroczyński - kurator zawodowy z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Dębicy,

12.  Pani Danuta Samborska – przedstawiciel Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku,

13.  Pani Anna Klich - przedstawiciel Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.”

§ 2.Traci moc Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Brzostku z dnia 13 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz