Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 122/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przekazania tarcicy iglastej

 

ZARZĄDZENIE Nr 122/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 grudnia 2011 roku 

w sprawie: przekazania tarcicy iglastej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi   zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje: 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie  z dniem 30 grudnia 2011  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku tarcicę iglastą w ilości 8,35 m3 będącej na stanie Rady Sołeckiej w Nawsiu Brzosteckim  z przeznaczeniem na opał jako pomoc dla podopiecznych pozostających w trudnej sytuacji materialnej.  

Tarcica zostaje w całości przeznaczona na opał ze względu na złą jakość drewna (sęki i pęknięcia) i nieprzydatność do celów budowlanych. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy Brzostek

2. Kierownikowi MGOPS  w Brzostku 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz