Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2011: Nr 122/11 z dnia 30 grudnia 2011r.- przekazania tarcicy iglastej

 

ZARZĄDZENIE Nr 122/11
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 grudnia 2011 roku 

w sprawie: przekazania tarcicy iglastej 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi   zmianami)  Burmistrz Brzostku  z a r z ą d z a  co następuje: 

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie  z dniem 30 grudnia 2011  roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku tarcicę iglastą w ilości 8,35 m3 będącej na stanie Rady Sołeckiej w Nawsiu Brzosteckim  z przeznaczeniem na opał jako pomoc dla podopiecznych pozostających w trudnej sytuacji materialnej.  

Tarcica zostaje w całości przeznaczona na opał ze względu na złą jakość drewna (sęki i pęknięcia) i nieprzydatność do celów budowlanych. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy Brzostek

2. Kierownikowi MGOPS  w Brzostku 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz