Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2012: Nr XVI/113/12 z dnia 28 marca 2012r. w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu \'Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku\" w ramach konkursu nr 32/POKL/9.12/2012 działania 9.1, Poddziałania 9.

 

Uchwała Nr XVI/113/2012
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 marca 2012 roku
 

w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Szkole Podstawowej w Brzostku” w ramach konkursu nr 32/POKL/9.1.2/2012 działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1 Rada Miejska wyraża zgodę na przystąpienie Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzostku do złożenia  wniosku o dofinansowanie „Usprawnianie funkcji rozwojowych i poznawczych uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku” w ramach konkursu nr 32/POKL/9.1.2/2012 działania 9.1, Poddziałania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

§ 2 W ramach w/w projektu, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, wkład własny stanowić będzie koszt eksploatacji sal, w których będą odbywać się zajęcia. 

§ 3 Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz