Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2012: Nr 55/12 z dnia 15 maja 2012r. - powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku

 

Zarządzenie Nr 55/2012
Burmistrza Brzostku
z dnia 15 maja 2012 roku
 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 36a ust. 1, 2 i 13 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) -  Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

 

§ 1. Powierza się Panu Jackowi Berkowi stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Brzostku na okres od 01 września 2012 roku do 31 sierpnia 2017 roku.

Obowiązki i uprawnienia Pana, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

§ 2.Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 roku.

 


 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz