Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXIV/187/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek Nr XXIII/178/12 RM w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku

 

UCHWAŁA Nr XXIV/187/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

 

w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

Na podstawie art. 13 pkt 7, art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2010 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U. 2011 .197. 1172 z późn. zm.)  w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2001 r., Nr  142,  poz. 1591  z  późn. zm.)   Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek Nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXIV/186 /13 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 rok.

§ 2

1.       Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Brzostku, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

2.       Załącznik do Uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 187
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-02-01 11:14:27)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz