Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXIV/189/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości środków na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek

 

Uchwała Nr  XXIV/ 189/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 31 stycznia 2013 roku 

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych na realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Gminę Brzostek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591  z późn. zm.);  w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przyjętym decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 roku Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Planem działania na rok 2013, uchwala się  co następuje: 

§ 1  Gmina Brzostek przeznacza na realizację projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 w:

-  2013 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości: 38 418,35 zł. (słownie: trzydzieści osiem  tysięcy, czterysta osiemnaście zł,  35/100 ).  

- 2014 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości 38 418,35 zł. (słownie:
trzydzieści osiem tysięcy, czterysta osiemnaście zł, 35/100 ). 

- 2015 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości 14 871,47 zł. (słownie:
czternaście tysięcy, osiemset siedemdziesiąt  jeden zł. 47/100 ). 

§ 2 

 Rada Miejska ustala kwotę 873 411,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta jedenaście zł,00/100), do której Burmistrz Brzostku w ramach posiadanego pełnomocnictwa w latach 2013- 2015 może zaciągać zobowiązania, podpisywać dokumenty, składać wnioski o płatność oraz dokonywać innych czynności koniecznych dla realizacji projektu. 

§ 3  Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz