Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXV/195/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia \\

 

Uchwała Nr XXV/195/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 lutego 2013roku 

w sprawie: przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2012 – 2015 dla Gminy Brzostek”   
 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 ustawy z dnia  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), - Rada Miejska w Brzostku
uchwala,
co następuje:

§ 1
Przyjmuje się „Gminny program opieki nad zabytkami na lata 2012-2015 dla Gminy Brzostek ”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
 Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 Gminny   program  opieki nad zabytkami na lata 2012 – 2015 dla Gminy Brzostek 

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi  Brzostku.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego.

pobierz uzupełnienie zał Nr 1

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał 195
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-03-08 08:27:28)
rozmiar pliku: NAN
Zał 195
(wprowadził: Ewa Szukała 2013-03-08 08:27:45)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz