Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXX/230/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzostek porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko - Ropczycki Obszar Funkcjonalny w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zintegrowa

 

UCHWAŁA Nr XXX/230/13
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 25 września 2013 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzostek porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

 

Rada Miejska w Brzostku
uchwala, co następuje: 

§ 1.Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Brzostek do Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Dębicko – Ropczycki Obszar Funkcjonalny, takimi jak: Gmina Miasta Dębica, Gmina Brzostek, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Gmina Jodłowa, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków, Gmina Ropczyce, Gmina Sędziszów Małopolski, Gmina Iwierzyce, Gmina Ostrów, Gmina Wielopole Skrzyńskie oraz Powiat Dębicki i Powiat Ropczycko-Sędziszowski, dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Brzostku do podpisania Porozumienia będącego przedmiotem uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr XXX/230/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzostek porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny w zakresie opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są nowym instrumentem rozwoju terytorialnego zaproponowanym w ramach Regionalnego Rozwoju Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. ZIT kładzie nacisk na współpracę samorządów, zgodnie z którą miasta i otaczające je gminy, tworzące tzw. Miejskie Obszary Funkcjonalne, wspólnie ustalają cele do osiągnięcia oraz wskazują priorytetowe inwestycje do zrealizowania dla swojego obszaru.

Warunkiem przystąpienia do ZIT jest udokumentowanie chęci współpracy jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji wspólnych działań w ramach ZIT i związanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, tzw. Związki ZIT (np. stowarzyszenia, porozumienia, związku międzygminnego) oraz przygotowanie wspólnej Strategii ZIT, w uzgodnieniu z samorządem województwa.

Koszty operacyjne funkcjonowania ZIT będą współfinansowane ze środków pomocy technicznej RPO WP na lata 2014-2020.

W związku z powyższym planowane Porozumienie powołujące Związek ZIT, stanowić będzie płaszczyznę współpracy 14 gmin województwa podkarpackiego, znajdujących się w oddziaływaniu miast: Dębica i Ropczyce i tworzących Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny, w celu opracowania wspólnej strategii i lepszego wykorzystania funduszy przeznaczonych w owej perspektywie UE na wsparcie regionu.

Utworzenie ZIT zapewni dostęp do dodatkowej puli środków przewidzianych na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz ułatwi wdrożenie zintegrowanych projektów, odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy subregionu dębicko-ropczyckiego, wpływając na poprawę jakości życia jego mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz