Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXX/228/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku

 

UCHWAŁA Nr XXX/228/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 25 września 2013 roku

 

w sprawie:  wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku. 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 § 1

1. Wyraża zgodę na wniesienie do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Brzostku w formie aportu następujących składników majątkowych: 

1) Sieć wodociągowa z dwoma pompowniami wody w miejscowościach Januszkowice i Opacionka o wartości 2.155.016,54 zł netto. 

2)   Ulepszenie stacji uzdatniania wody w Brzostku o wartości 540.503,40 zł netto. 

2. Łączna wartość aportu wynosi 2.695.519,94 netto. 

§ 2

1. Wnoszony aport przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku. 

2.  Gmina Brzostek obejmuje wszystkie udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz