Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2013: Nr XXXI/247/13 z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Smarżowej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniam pod drogę wewnętrzną

 

Uchwała Nr XXIX/247/13
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 listopada 2013 roku 

 

w sprawie przyjęcia darowizny działek  położonych w Smarżowej, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem  pod drogę wewnętrzną  

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm;) i art. 6  pkt.1, art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje: 

§ 1.  Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek  położonych w Smarżowej ozn. nr ewid. 384/2 o pow. 0,0116 ha, ozn. nr ewid. 389/2 o pow. 0,0422 ha, objętych  KW Nr 36674 i ozn. nr ewid. 390/2 o pow. 0,0350 ha, objętej AWZ Nr 7429/74/91/77, czyli o łącznej pow. 0,0888 ha,  stanowiących  własność Pani Danuty Nowickiej córki Mieczysława i Heleny zam. Smarżowa 33,

z przeznaczeniem pod utworzenie drogi wewnętrznej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz