Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Organizacje pozarządowe: Ogłoszenie Burmistrza Brzostku o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Brzostku w dniu 25. 11. 2013 r.roku z zakresu pomocy społecznej

Ogłoszenie

z dnia 26. 11. 2013 r.

 

o naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach konkursu ogłoszonego
przez Burmistrza Brzostku w dniu 25. 11. 2013 r.roku z zakresu pomocy społecznej.

 

Burmistrz Brzostku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), do zgłaszania przedstawicieli mogących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej. Każda organizacja pozarządowa oraz każdy podmiot może zgłosić wyłącznie jednego kandydata na członka komisji konkursowej. W pracach komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów, które złożyły wniosek w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu pomocy społecznej.

Członkowie komisji Konkursowej będą oceniać wnioski złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej dotyczącej prowadzenia ponadgminnego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kandydaci na członków komisji konkursowej winni spełniać następujące warunki:

1.       reprezentować organizację pozarządową lub podmiot wskazany w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2.       posiadać dobrą znajomość problematyki związanej z działalnością organizacji pozarządowych lub podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych,

3.       korzystać z pełni praw publicznych,

4.       przyjąć warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.

Propozycje kandydatów na członków komisji konkursowej należy zgłaszać na Formularzu zgłoszenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłać
na adres:

Urząd Miejski w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek lub złożyć w sekretariacie urzędu
w terminie do dnia 12.12. 2013 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie do komisji konkursowej.”

Formularze zgłoszenia są dostępne w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Brzostku
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W skład komisji konkursowej Burmistrz Brzostku powoła jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

                                                                                                          Burmistrz Brzostku

                                                                                                          Leszek Bieniek

 

Załącznik do pobrania

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2013-11-27 14:56:35)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz