Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: nR 112/13 z dnia 13 grudnia 2013r. - przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego, stanowiącego własność Gminy Brzostek w drodze przetargu pisemnego

 

 

  Z a r z ą d z e n i e  Nr 112/13
  Burmistrza Brzostku
  z dnia 13 grudnia 2013 roku 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży środka trwałego, stanowiącego własność Gminy Brzostek w drodze przetargu pisemnego  

                      Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594 z późn. zm) z a r z ą d z a m 

§ 1.   Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego środek trwały ujęty w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Urząd Miejski w Brzostku  odśnieżarkę za cenę wywoławczą netto 780,00 zł +23 %VAT  zgodnie z  wyceną techniczną pojazdu sporządzoną przez Rzeczoznawcę  Samochodowego. 

§ 2. Przetarg pisemny w sprawie sprzedaży środka trwałego o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. 1993.97.443 i Dz.U.1999.70.780) 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu MKOŚ.  

§ 4.  Powołuję komisję przetargową w składzie:

     -  Marzena Kolbusz –Kierownik Referatu MKOŚ

     - Halina Furman – insp. referatu MKOŚ

    -  Barbara Zięba – insp. referatu MKOŚ                 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz