Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2013: Nr 126/13 z dnia 30 grudnia 2013r.-zminy regulaminu udostępniania światlic wiejskich w gminie Brzostek

 

ZARZĄDZENIE Nr 126/13
Burmistrza Brzostku
z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie: zmiany regulaminu udostępniania świetlic wiejskich w gminie Brzostek. 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Zmienia się regulamin udostępniania świetlic wiejskich znajdujących się w budynkach domów ludowych i remizach OSP na terenie gminy Brzostek przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Brzostku  Nr 9/13 z dnia 11 lutego 2013 r.,  poprzez dodanie w rozdziale III - Zasady udostępniania lokali w § 3, ustępu 8 w następującym brzmieniu: "8. Do ustalania kosztów najmu lokalu z uwzględnieniem faktycznej ilości zużycia gazu i energii elektrycznej określa się jednolite stawki netto za 1m3 gazu w wysokości 2,50 zł  oraz za 1kWh energii elektrycznej w wysokości 0,60 zł". 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/ Kierownikom referatów w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

2/ Sołtysom wsi.

3/ Prezesom jednostek OSP w gminie Brzostek. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2014 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz