Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXIV/269/14 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach - stanowiącego własnośc gminy Brzostek na okres powyżej trzech lat

 

Uchwała Nr XXXIV/269/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 24 marca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia do najmu sklepu położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach - stanowiącego własność Gminy Brzostek – na okres powyżej trzech lat       

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. 2010. 102. 651 z późn. zm) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1.   1.    Przeznacza się do najmu lokal użytkowy (sklep) usytuowany w budynku Domu Strażaka w Januszkowicach, na rzecz dotychczasowego najemcy- stanowiący własność Gminy Brzostek na okres powyżej 3 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej .
2. Zwalnia się z przeprowadzania przetargu. 

 § 2  Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostek. 

 § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz