Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXV/273/14 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w BrzostkuUchwała Nr XXXV/273/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 27 maja 2014 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego
Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013.594 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013.330) - Rada Miejska w Brzostku
uchwala
, co następuje:

§1
1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Gminnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Brzostku za 2013 rok, stanowiące załącznik do uchwały.


2. Wynik finansowy – zysk w wysokości - 98 302,07zł  przeznaczony zostanie
na zwiększenie kapitału zapasowego. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Kierownikowi Samodzielnego
Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

drukuj pobierz pdf    

wstecz