Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XXXVII/288/14 z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego PowiatuUchwała Nr XXXVII/288/14

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 15 lipca 2014 rokuw sprawie:  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu.

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 885 z późn.  zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594
z późn. zm.)  -   Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Brzostek udziela Powiatowi Dębickiemu pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu
pod nazwą  "Remont drogi  powiatowej nr 1317R Kamienica Dolna - Grudna Górna w miejscowości Grudna Górna".

2. Na realizację zadania przeznacza się w budżecie 2014 roku, środki finansowe w wysokości 118.695,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

§ 2.  

1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone
zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Brzostek. 

 2.  Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Brzostku.

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.drukuj pobierz pdf    

wstecz