Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2014: Nr XL/310/14 z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2014 r. Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013r.

 

UCHWAŁA Nr XL/310/14
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 12 listopada 2014 roku 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Nr XXXII/252/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2013 roku. 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje: 

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok w następujący sposób: 

1.       Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 96.267,00 jak Tabela Nr 1 do uchwały.

2.       Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.001,00 jak Tabela Nr 2 do uchwały.

3.       Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości  44.994.901,35 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.206.141,03 zł i dochody bieżące w wysokości 42.788.760,32 zł. 

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok w następujący sposób: 

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 96.267,00 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.001,00 zł jak Tabela Nr 4 do uchwały.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 5 do uchwały.

4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 44.337.854,56 zł.

5. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 37.624.784,52 zł.

6. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.713.070,04 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.713.070,04 zł. 

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 657.046,79 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów z lat poprzednich.       

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.192.637,21 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.849.684,00 zł, jak Tabela Nr 6 załączona do uchwały. 

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)       sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       sfinansowanie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Januszkowice i Opacionka - Gmina Brzostek  w kwocie 3.100.000,00 zł, z tego w roku 2014 w kwocie 2.000.000,00 zł i w roku 2015 w kwocie 1.100.000,00 zł, 

        §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 310 -1
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:26:54)
rozmiar pliku: NAN
310-2
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:27:17)
rozmiar pliku: NAN
310-3
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:27:37)
rozmiar pliku: NAN
310-4
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:27:56)
rozmiar pliku: NAN
310-5
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:28:22)
rozmiar pliku: NAN
310-6
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2014-11-20 14:28:45)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz