Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2014: Nr 179/14 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek

BURMISTRZ BRZOSTKU

Zarządzenie Nr 179/14

Burmistrza Brzostku

z dnia 31 grudnia 2014 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Brzostek w 2015 roku (piłka nożna, tenis stołowy, karate kyokushinkai, jeździectwo konne)

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. 2013. 594 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/52/11 Rady Miejskiej w Brzostku
 z 27 lipca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu
w Gminie Brzostek (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 167, poz. 2398.,
 z dnia 27 października 2011 r.),

 

zarządzam co następuje:

§ 1.

Po dokonaniu oceny wniosków na wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu
w Gminie Brzostek w 2015 roku zatwierdzam do realizacji następujący wniosek:

 „Szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie współzawodnictwa sportowego
w karate kyokushinkai”
i  przyznaję dotację w wysokości 25.000,00 zł. dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Kyokushinkai Karate w Brzostku

§ 2.

Unieważniam konkurs wniosków na realizację przez kluby sportowe zadań publicznych z dyscyplin: jeździectwo konne - nie złożono żadnego wniosku, piłka nożna i    tenis stołowy - złożone wnioski nie spełniają wymogów oceny merytorycznej, uzyskały mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brzostek.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

             

 

 

                                                                  BURMISTRZ BRZOSTKU

WOJCIECH STANISZEWSKI

drukuj pobierz pdf    

wstecz