Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2014: Nr 168/14 z dnia 15 grudnia 2014r. - zmian w budżecie gminy na 2014r.

 

Zarządzenie Nr 168/14
Burmistrza Brzostku
z dnia 15 grudnia 2014 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2014  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz  § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXII/252/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie  budżetu gminy na 2014 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia                       

       §  2.  Wykonanie zarządzenia powierza się: 

1/  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2/  Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

3/  Kierownikowi GZOSiP w Brzostku.                                                              

      §  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

      §  4.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
zał 168
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-02-11 14:27:42)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz