Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr IV/15/15 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Domu Ludowym w Woli Brzosteckiej w trybie bezprzetargowym, stanowiącego własność Gminy Brzostek, na okres powyżej trzech lat

 

UCHWAŁA Nr IV/15 /15
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 12 lutego 2015 roku 

w sprawie przeznaczenia do najmu lokalu użytkowego usytuowanego  w Domu Ludowym w Woli Brzosteckiej w trybie bezprzetargowym, stanowiącego własność Gminy Brzostek, na okres powyżej trzech lat. 

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t. j. Dz. U. 2013.594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.2014.518 z późn. zm.) - Rada Miejska w  Brzostku uchwala,  co następuje:  

§ 1

1. Przeznacza się do najmu lokal użytkowy o powierzchni 44,06 m2 usytuowany w budynku Domu Ludowego w Woli Brzosteckiej, na rzecz dotychczasowego najemcy – stanowiący własność Gminy Brzostek na okres powyżej 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej.

2.  Zwalnia się z przeprowadzenia przetargu. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz