Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2014: Nr 97/14 z dnia 30 czerwca 2014r. - przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego (garażu) w budynku wielorodzinnym w Brzostku przy ul Gryglewskiego

 

           Z a r z ą d z e n i e  Nr 97/14
                  Burmistrza Brzostku
             z dnia 30 czerwca 2014 roku 

w sprawie przeznaczenia do najmu w drodze przetargu lokalu użytkowego (garażu) położonego w budynku wielorodzinnym w Brzostku przy ulicy Aleksandra Gryglewskiego 5 A - stanowiącego własność Gminy Brzostek

        Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U 2013.594 ze zm.) oraz art.13 ust.1  i art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014.518 ze zm.) oraz na podstawie  Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  – stanowiącego własność Gminy Brzostek- na okres powyżej trzech lat z a r z ą d z a m

§ 1.

1.      Przeznaczyć do najmu w drodze bezprzetargowej lokal użytkowy (garaż) o powierzchni użytkowej 18,4 m 2  położony w budynku wielorodzinnym w Brzostku przy ulicy Gryglewskiego 5 – stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00044589/9  - na rzecz dotychczasowego najemcy Pani Agnieszki Wójcik.

2.      Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 18,4 m 2 , wyposażony jest  w energię  elektryczną.

3.   Cena  czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej   wynosi 2,46 zł + 23 %  VAT- u miesięcznie.

4.      Umowa może być zawarta na okres 6 miesięcy.

 § 2.                                                                 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi referatu MKOŚ.                                            

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz