Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr VI/25/15 z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowe drogi gminnej i parkingu przy Gimnazjum w Brzostku

 

Uchwała Nr VI/25/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia  23 kwietnia 2015 roku 

w sprawie nabycia działki na rzecz Gminy Brzostek  z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej  i parkingu przy Gimnazjum w Brzostku 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013.594 ze. zm;) w związku z art. 6 ust. 1   i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U.2014r.: poz. 518 z późn. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:


§ 1.

Postanawia się nabyć  na rzecz Gminy Brzostek działkę ozn. nr ewid. 772 o pow. 0,2065 ha, położoną w Brzostku, objętą Księgą Wieczystą Nr RZ1D/31512/5 stanowiącą  własność na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej Wieńczysławy Solarz córki Wojciecha i Ireny oraz Eugeniusza Solarz syna Józefa i Stefanii z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej do Publicznego Gimnazjum w Brzostku i budowę parkingu.  

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

§ 3.

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia       

drukuj pobierz pdf    

wstecz