Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr VII/31/15 z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek

 

 

Uchwała Nr VII/31/15
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek  położonych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013.594 z późn. zm;) i art. 13 ust. 1  art. 28   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2014.,poz.518 z póź. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a,  co następuje: 

§ 1. 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu działki oznaczone numerem ewidencyjnym 111/1 o powierzchni 0,6417 ha, oznaczone numerem ewidencyjnym 111/2 o powierzchni 0,0216 ha, objęte KW Nr RZ1D/00038565/0 oraz działki oznaczone numerem ewidencyjnym 112/1 o powierzchni 0,6950 ha i oznaczone numerem ewidencyjnym 112/2 o powierzchni 0,0481 ha, objęte KW Nr RZ1D/00079204/1, czyli  o łącznej powierzchni 1,4064 ha, położone w Brzostku, stanowiące własność Gminy Brzostek.    

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Brzostku. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                               

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz