Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr VIII/36/15 z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

 

Uchwała Nr VIII/36/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 14 lipca 2015 roku 
 

w sprawie  zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 

       

Na podstawie art. 13 a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) -  Rada Miejska w Brzostku, na wniosek Burmistrza Brzostku uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W obwodzie głosowania Nr 5 utworzonego uchwałą Nr XXI/149/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie  podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz.246) zmienia się siedzibę obwodowej komisji wyborczej – „Dom Strażaka w Januszkowicach, Januszkowice 144 39,230 Brzostek” na siedzibę „Dom Ludowy w Opacionce, Opacionka 61 39-230 Brzostek”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15 -stu, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz