Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2015: Nr 81/15 z dnia 31 lipca 2015r. - zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

 

Zarządzenie Nr 81/15
Burmistrza Brzostku
z dnia 31 lipca 2015 roku
 

w sprawie: zmian w budżecie  gminy  na  2015  rok. 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z  późn. zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz  § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2015 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego Nr 124 z dnia 17.07.2015 r. ,Nr 125 z dnia 20.07.2015 r., Nr 132 z dnia 23.07.2015 r., oraz decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie Nr 7 z dnia 17.07.2015 r. , Nr 8 z dnia 23.07.2015 r. 

§ 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 478.903,35 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.  /pobierz załączniki od 1 do 5/

2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 480,00 zł jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 44.795.219,73 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 3.625.845,76 zł i dochody bieżące w wysokości 41.169.373,97 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 478.903,35 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 480,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia.

3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak załącznik Nr 5 do zarządzenia.

4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 41.795.219,73 . 

      §  4.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2/  Kierownikowi M-GOPS w Brzostku,

3/ Kierownikowi GZOSiP w Brzostku.

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§  6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
z -81
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-09-01 08:49:50)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz