Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr X/53/15 z dnia 20 października 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem mieszkalnym

 

Uchwała Nr X/53/2015
       Rady Miejskiej w Brzostku
       z dnia 20 października 2015 roku 

w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Brzostku zabudowanej budynkiem mieszkalnym  

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2015. poz.1515) w związku z art.34 ust.1 pkt 3, ust.6b, art.37 ust.2 pkt 1, art.68 ust.1,1a,1b,3,4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz.U.2015.poz. 782 z późn.zm.)- Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje: 

§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną położoną w Brzostku przy ulicy Rynek 34 stanowiącą własność Gminy Brzostek, oznaczoną numerem ewidencyjnym 829/6 o powierzchni 0,0543 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr: RZ1D/00071327/3.  

§ 2. W budynku wyodrębniono dwa lokale mieszkalne, które stanowią samodzielne lokale w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali: 

a) lokal nr 1 o powierzchni 32,96 m 2  

b) lokal nr 2 o powierzchni 42,32 m 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.     

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz