Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XI/60/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r. Nr III/9/14 z dnia 30 grudnia 2014r.y na 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/60/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2014 roku.

 

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co  następuje:

 

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 39.292,00 jak Tabela Nr 1 do uchwały.   /pobierz talele od 1 - 5 /
  2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 87.436,00 jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości  50.554.629,22 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 7.151.493,61 zł i dochody bieżące w wysokości 43.403.135,61 zł.

 

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w następujący sposób:

 

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 32.882,01 zł jak Tabela Nr 3 do uchwały.
  2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetu gminy jak Tabela Nr 4 do uchwały.
  3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 44.535.655,23 zł.
  1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 38.647.967,23 zł.
  2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.887.688,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.887.688,00 .  

§ 3  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 6.018.973,99 zł (po zmianach), którą przeznacza się na spłatę zaciąganych kredytów i pożyczek z lat

           poprzednich.

         2.  Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.181.026,01 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.200.000,00 zł (po zmianach), jak Tabela Nr 5 załączona do uchwały.

  1. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)   sfinansowanie wydatków inwestycyjnych  realizowanych z udziałem środków pochodzących z

       budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.100.000,00 zł.

        §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

        §  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-12-01 12:42:50)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz