Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XI/64/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁA Nr XI/64/15

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1)  budynki mieszkalne o powierzchni użytkowej mniejszej niż 270 m2 z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

2)  budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie na działalność statutową jednostek  ochrony przeciwpożarowej,

3)  budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej i bibliotekarstwa z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

4)  budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

5)  grunty zajęte pod drogi wewnętrzne (dojazdowe) do gruntów rolnych i leśnych, oznaczone w ewidencji gruntów symbolem "dr" w gospodarstwach rolnych  w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XII/99/2003 Rady Gminy w Brzostek z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

drukuj pobierz pdf    

wstecz