Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XI/68/15 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

Uchwała Nr  XI/68/15

Rady  Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 listopada 2015 roku

 

 

 

w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6a ust. 11  ustawy z dnia15  listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR -1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Określa się wzór informacji o gruntach (IR-1), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 4.

Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

§ 5.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVI/253/09 z dnia 24 listopada 2009 roku.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Zał Nr 1 do uchwały Nr XI/68/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-12-03 11:20:38)
rozmiar pliku: NAN
Zał Nr 2 do uchwały Nr XI/68/15
(wprowadził: Ewa Szukała 2015-12-03 11:21:23)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz