Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2015: Nr XII/81/15 z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Grudnej Dolnej

Uchwała Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 18 grudnia 2015 roku

w sprawie  przyjęcia darowizny  na rzecz Gminy Brzostek działki położonej w Grudnej Dolnej

 

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2015.1515) i art. 13 ust.1  w związku z art. 6 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz.U.2015.782 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 380/2 o pow. 0,03 hapołożonej w Grudnej Dolnej, objętej Aktem Własności Ziemi Nr UG-7429/63/125/77 oraz Postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy  Sygn. akt I Ns. 865/1 z dnia 21 maja 2014 roku, stanowiącej  własność Pana Jarosława Szeli syna Mieczysława i Heleny,

celem uregulowania istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej.

  • § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

drukuj pobierz pdf    

wstecz