Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XV/104/16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położonych w Brzostku, stanowiacych własność Gminy Brzostek

Uchwała Nr XV/104/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 25 lutego 2016 roku

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działek położnych w Brzostku, stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015.1515 ze zm.) i art. 13 ust. 1 , art. 28  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. , poz.1774 z póź. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 296/2 o powierzchni 0,1187 ha, objętą KW Nr RZ1D/00082893/1 oraz  oznaczoną numerem ewidencyjnym 299/7 o powierzchni 0,1384 ha objętą KW Nr RZ1D/00042605/4, czyli o łącznej powierzchni 0,2571 ha, położone w Brzostku, stanowiące własność Gminy Brzostek.
  2. Wyraża się zgodę na odpłatne ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działkę ozn.nr ewid. 298, objętą KW Nr RZ1D/00042605/4, stanowiącą własność Gminy Brzostek na rzecz każdoczesnych właścicieli działek ozn. nr ewid. 299/7 i 296/2 szlakiem drożnym o szerokości 6 m  zaznaczonym na mapie linią przerywaną czerwoną, kolorem żółtym.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz