Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  I  PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO

NA  SPRZEDAŻ  ŚRODKA TRWAŁEGO

SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO

 STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY BRZOSTEK

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U.1993.97.443) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I Publicznego Przetargu Pisemnego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

 

1. I Publiczny Przetarg Pisemny odbył się w dniu 09 maja 2016 r. o godz.1100 

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2. Przedmiotem przetargu była sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki FS

    LUBLIN , model Żuk 2,5 t, o nr rejestracyjnym TAA 809B.

3. Cena wywoławcza samochodu terenowego wynosiła netto 975,61 zł ( słownie :   

    dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 61/100 )

4.Wadium dla pojazdu wynosiło 120,00 zł (sto dwadzieścia złoty ) i było

    płatne do dnia 09.05.2016 r.

5. Do przetargu  zostały dopuszczone dwie oferty spełniająca warunki przetargu .

6. Przetarg wygrał Przedsiębiorca Ślusarstwo Produkcja –Handel-Usługi Władysław

    Radzik, 39-218 Straszęcin 9A, który zaoferował cenę zakupu samochodu

    pożarniczego w wysokości netto 1150,00 zł +23 %VAT-u. 

 

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

 

                                                                                         Burmistrz Brzostku

                                                                                      Wojciech Staniszewski

 

Brzostek, dnia 10.05.2016 r.

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY PRZETARG PISEMNY

na sprzedaż samochodu specjalnego  pożarniczego  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

I. Nazwa i siedziba Sprzedającego:
Gmina Brzostek

ul. Rynek 1
39-230 Brzostek
NIP : 872-222-31-91  REGON : 851661085

II. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w Sali Konferencyjnej w dniu 09.05.2016r.

o godz.11:00, przez komisję powołaną Zarządzeniem Nr 36/16 Burmistrza Brzostku z dnia 18 kwietnia 2016 r.

III. Miejsce i termin, w którym można oglądać sprzedawany pojazd:
Samochód specjalny pożarniczy można oglądać w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Januszkowicach, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 781049444

IV. Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu:
1) marka i typ – FS LUBLIN  model : Żuk 2,5 t , wersja: A 15C

2) rodzaj pojazdu – samochód SPECJALNY POŻARNICZY

3) nr rejestracyjny : TAA 809B
4) nr identyfikacyjny (VIN) – SUL01561L0524866
5) data pierwszej rejestracji -1990/02/06

6) data ważności badania technicznego – 2016/03/04

7) wskazanie drogomierza – 11 589 km

8) okres eksploatacji pojazdu (90/02/06-16/04/01 ) – 314 mies.

9) charakter wykorzystania – pojazd pożarniczy

10) kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) – czerwony 1- warstwowy syntetyczny

11) dopuszczalna masa całk.(ładowność) – 2500 kg/925 kg

12) rodzaj nadwozia – furgon 4 drzwiowy

13) liczba osi ( rodzaj napędu)skrzynia biegów- 2/ tylny(4x2)/ manualna

14) zawieszenie osi/rozstaw osi – sprężyny/ 2700 mm

15) oznaczenie silnika/ numer silnika- S21/21 1121159

16) rodzaj silnika- z zapłonem iskrowym (gaźnik)

17) pojemność/ moc silnika – 2120 ccm/52Kw (71KM)

18) liczba cylindrów/ układ cylindrów – 4/rzędowy

19) długość/ szerokość/wysokość – 4320 mm/1820 mm/2200 mm

20) ogumienie – 26 letnie popękane

 

W wyniku badania zewnętrznego pojazdu stwierdzono:

-silnik ciężko odpala i pracuje nierównomiernie

- wycieki oleju z silnika

- wycieki oleju ze skrzyni biegów

- wycieki z mostu napędowego

-wycieki oleju z przekładni kierowniczej

- luzy w układzie kierowniczym

- podsufitka zdeformowana

- fotel kierowcy drobne uszkodzenia tapicerki

- korozja układu wydechowego

- ubytki lakieru na nadwoziu

- korozja nadwozia na łączeniu poszyć

- powierzchowna korozja podłogi szoferki

 

V. Cena wywoławcza pojazdu :

975,61 zł netto (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć  złotych 61/100)

     +   podatek 23 % VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI.  Wadium:

  1. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 120,00 zł do dnia 09.05.2016 r. (włącznie). Wadium należy  wpłacić na rachunek bankowy Gminy Brzostek BSR o/Brzostek Nr 328589 0006 0080 0210 2020 0006) .
  2. Oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zarachowane na poczet ceny.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  4. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta  uchyli się od zapłaty ceny nabycia w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

VII. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
1) imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta
2) numer telefonu
3) numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON
4) oferowaną cenę 
5) oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym

    pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

6) dowód wpłaty wadium w wysokości 120,00 zł

VIII. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 09.05.2016 r. do godz. 10:00 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
Gmina Brzostek
ul. Rynek 1
39-230 Brzostek

z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup samochodu pożarniczego  marki FS LUBLIN Żuk 2.5t– nie otwierać przed 09.05.2016 r. godz.11:00”
2. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego  tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 – w poniedziałki i w godz. 7:30-15:30 od wtorku do piątku.
3. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert
IX. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

       którejkolwiek z ofert.

X. Informacje dodatkowe:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od   

    daty  przetargu na konto bankowe Gminy Brzostek.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu  

    zaoferowali tę samą cenę,
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty 
    i podpisaniu umowy sprzedaży.

 

 Brzostek, dnia 18.04.2016 r.

                                   

                                                                      Burmistrz Brzostku

                                                                    Wojciech Staniszewski

 Do pobrania:

formularz ofertowy

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
samochód strażacki-formularz ofertowy
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2016-04-19 08:59:57)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz