Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XVII/119/16 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamiane nieruchomości położonej w Brzostku

Uchwała Nr XVII/119/2016

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 9 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446) w związku art.15 ust.1 i art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z póź. zm) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

  • § 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości gruntowej, położonej w Brzostku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 928/3 o powierzchni 0,0471 ha, wpisanej w księdze wieczystej Nr RZ1D/00038692/9, stanowiącej własność Gminy Brzostek na nieruchomość położoną w Brzostku, oznaczoną numerem ewidencyjnym 929/2, o powierzchni 0,0443 ha, wpisaną w księdze wieczystej Nr RZ1D/00019349/1, stanowiącą współwłasność osób fizycznych.

§ 2.

1. Zamiana działki stanowiącej własność Gminy Brzostek zostaje dokonana w celu poprawy zagospodarowania drogi gminnej i uregulowania istniejącego stanu na gruncie.

2. Różnica wartości zamienianych nieruchomości uregulowana będzie w formie dopłaty między uczestnikami zamiany.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz