Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XX/140/16 z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr XX/140/16

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 14 lipca 2016 roku

 

w sprawie  określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych i ustalenia wynagrodzenia za inkaso

 

                Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446), oraz art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250)- Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznacza się inkasentów którymi są  sołtysi poszczególnych wsi w gminie Brzostek:

1)  sołtys wsi Bączałka -  Józef Dziadura,

2) sołtys wsi Bukowa -  Henryk Sobieraj,

3) sołtys wsi Głobikówka –  Jerzy Kmiecik,

4) sołtys wsi Gorzejowa –  Edyta Krzywińska,

5) sołtys wsi Grudna Dolna – Krystyna Wojtowicz,

6) sołtys wsi Grudna Górna –  Marcin Żurowski,

7) sołtys wsi Januszkowice – Bolesław Pieniądz,

8) sołtys wsi Kamienica Dolna - Agnieszka Materowska,

9) sołtys wsi Kamienica Górna –  Grażyna Cabaj,

10) sołtys wsi Klecie –  Jan Sarnecki,

11) sołtys wsi Nawsie Brzosteckie –  Anna Zięba,

12) sołtys wsi Opacionka – Stanisław Jantoń,

13) sołtys wsi Przeczyca –  Stanisław Nawracaj,

14) sołtys wsi Siedliska – Bogusz –  Elżbieta Gąsior,

15) sołtys wsi Skurowa - Władysława Barbarzak,  

16) sołtys wsi Smarżowa –  Adam Czyż,

17) sołtys wsi Wola Brzostecka -  Zofia Grodzka,

18) sołtys wsi Zawadka Brzostecka – Marcin Sas,

19) Przewodniczący Zarządu Miasta Brzostek –  Jerzy Potrzeba.

 

§ 2.

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 3% kwoty pobranych przez nich opłat.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/202/13 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 6 marca 2013 roku    w sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Podkarpackiego.

drukuj pobierz pdf    

wstecz