Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2016: Nr XXII/154/16 z dnia 29 września 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie odpłatnej dzierżawy nieruchomości w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni

Uchwała Nr XXII/154/16

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 września 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie odpłatnej dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz  Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U.2016.446 z późn.zm) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz.U.2015.1774 z późn.zm) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zawarcie odpłatnej umowy dzierżawnej w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 251 położonej w Opacionce stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 na rzecz Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w celu wybudowania na niej obiektów i urządzeń telekomunikacyjnej tj. szafy telekomunikacyjnej o wymiarach 0,71 m x 0,71 m i wysokości 1,95 m oraz przyłącza telekomunikacyjnego i energetycznego dla potrzeb nowej linii telekomunikacyjnej światłowodowej planowanej do budowy na terenie wyżej wymienionej miejscowości .

§ 2.

Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz