Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 97/09 z dnia 23 listopada 2009 r. - przekazanie pozostałych środków trwałych

Zarządzenie Nr 97/09
Burmistrza Brzostku
z dnia 23 listopada 2009 roku

 

w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z póżniejszymi zmianami) Burmistrz Brzostku z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Przekazuje się z dnie 23 listopada 2009 roku z Urzędu Miejskiego w Brzostku do Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o wartości 800,00zł.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy Brzostek

2. Kierownikowi GZOSiP w Brzostku

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Brzostku

mgr inż. Leszek Bieniek

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz