Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza I Publiczny Przetarg Ustny na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Strażaka w Januszkowicach

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  I PUBLICZNEGO PRZETARGU

NA    WYNAJEM   LOKALU   UŻYTKOWEGO

POŁOŻONEGO  W  DOMU STRAŻAKA W JANUSZKOWICACH

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014.1490) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na wynajem lokalu użytkowego  położonego w budynku Domu Strażaka w Januszkowicach  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

 

1. I  Publiczny Przetarg Ustny  wyznaczony był  na 27 grudnia 2016 r. na godz.1000 

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2. Przedmiotem przetargu był wynajem lokalu użytkowego  o powierzchni

    użytkowej 41,58 m 2   położony na parterze w budynku Domu Strażaka w   

    Januszkowicach  .

      3. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła 16,00 zł +23% VAT-u miesięcznie

    za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej ,

4. Wadium dla lokalu wynosiło 1500,00 zł ( tysiąc pięćset złotych ) i było płatne do  

    23.12.2016 r.

5. Przetarg nie odbył się z braku wpłaty wadium.

 

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

 

 

                                                                                  BURMISTRZ BRZOSTKU

                                                                                 Wojciech Staniszewski

 

 


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem  lokalu użytkowego  położonego w Domu Strażaka

w Januszkowicach  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego położonego na parterze w budynku Domu Strażaka w Januszkowicach  stanowiącego własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00016074/1- przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności.

Lokal użytkowy położony jest na parterze budynku Domu Strażaka nr 144  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 452 o powierzchni 0,29 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00016074/1.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 41,58 m 2  .

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną ,gaz i bieżącą wodę.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  16,00 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W  DNIU  27 GRUDNIA  2016 r. O GODZ. 1000 

 

Wadium dla lokalu  wynosi 1500,00 zł (słownie : tysiąc pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do 23 grudnia 2016 r.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, za odpady komunalne oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.  Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego. Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z  § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.04. Nr 207 poz.2108 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

Brzostek, dnia 23.11.2016 r.                                 

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz