Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXVII/186/17 z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek

UCHWAŁA Nr XXVII/186/17
Rady Miejskiej w Brzostku
z dnia 28 marca 2017 roku

 

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek.

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020, stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku.

 

§ 2.  Określa się (po zmianach) wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznuik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się (po zmianach) przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Brzostek przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/186/17  Rady

 Miejskiej  w  Brzostku   z  dnia  28 marca 2017 roku

 

Objaśnienia przyjętych zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020

 

                Zmiana przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017-2020,  jest spowodowana koniecznością wprowadzenia zmian w wysokościach planowanych wydatków bieżących i majątkowych gminy w 2017 roku, oraz wprowadzeniem zmian w planowanych dochodach i przychodach gminy w 2017 roku.

 

w zakresie dochodów i wydatków bieżących

                 W planie dochodów bieżących w 2017 roku dokonuje się zwiększeń o kwotę 318.372,00 zł, zmiany te przedstawiają się następująco:

 - zwiększenie planowanych dochodów bieżących z tytułu dotacji z budżetu wojewody na pomoc społeczną na łączną kwotę 591.804,00 zł,

- zwiększenie dotacji na projekt solarny 1.913,00 zł,

- zwiększenie dochodów własnych gminy z tytułu rozliczeń z poprzednich lat w kwocie 24.715,00 zł,

- zwiększenie dochodów z tytułu przyznania środków w Konkursie Funduszu Naturalnej Energii organizowanym przez Spółkę Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S. A. na rzecz Zespołu Szkół w Januszkowicach z przeznaczeniem na realizację autorskiego pomysłu zgłoszonego do konkursu w kwocie 10.000,00 zł,

- zmniejszenie dotacji z budżetu wojewody na dofinansowanie przedszkoli o kwotę 175.278,00 zł,

- zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 133.166,00 zł,

- zmniejszenie planu udziałów w podatku dochodowym 1.616,00 zł.

                 Zwiększa się wydatki bieżące gminy o kwotę 601.804,00 zł,zmiany te dotyczą zwiększenia wydatków na pomoc społeczną i oświatę. 

 

w zakresie dochodów i wydatków majątkowych

                W planie dochodów majątkowych w 2017 roku dokonuje się zmniejszeń o kwotę 90.988,00 zł, w związku ze zmianami w zakresie wpływów na projekt solarny tj.:

 - zwiększenie wpływów z tytułu wpłat mieszkańców na instalacje solarne 93.096,00 zł,

- zmniejszenie wpływów z tytułu planowanej dotacji na instalacje solarne z Funduszu Szwajcarskiego o kwotę 184.084,00 zł w związku z wpływem dotacji w grudniu 2016 r.

                 W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszeń o kwotę 251.115,00 zł na zadaniu pod nazwą "przebudowa dróg gminnych" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach spowodowane zmniejszeniem dotacji do przedszkoli oraz zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2017 rok.

                 Dokonano zmian w planie przychodów zwiększając plan przychodów na 2017 rok o kwotę 123.305,40 zł polegający na wprowadzeniu wolnych środków w łącznej  kwocie 2.094.622,40 zł, powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-04-04 13:38:28)
rozmiar pliku: NAN
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-04-04 13:38:42)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz