Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 98/09 z dnia 24 listopada 2009 r. wprowadzenie układu wykonawczego do uchwały Nr XXXVI/244/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok

 

 
Zarządzenie Nr 98/09
Burmistrza Brzostku
dnia 24 listopada 2009 roku 

w sprawie: wprowadzenia układu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVI/244/2009 Rady Miejskiej w Brzostku  z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52, poz. 420), oraz art. 186 ust. 1, 3 i 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, z Nr 249, poz. 1832, z 2007 r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370; Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 606) - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje: 

§ 1.

                Wprowadza się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXXVI/244/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 24 listopada 2009 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok w brzmieniu załączników Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4Nr 5 do zarządzenia.

                                                                      § 2.

                Wykonanie zarządzenia powierza się:

1/  Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2/  Kierownikowi GZOSiP w Brzostku,

3/  Kierownikowi M-GOS w Brzostku, 

§ 3.

                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 4.

                Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 98-1
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-01 09:44:14)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 98-2
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-01 09:45:04)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 98-3
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-01 09:45:45)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 98-4
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-01 09:46:27)
rozmiar pliku: NAN
Załącznik 98-5
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-01 09:47:08)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz