Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXI/209/17 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr XXXI/209/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 22 czerwca 2017 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 267, art. 269 pkt 1 i 2 i art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.,  poz. 1870 ze. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu składające się z:

1)    bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2)    bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,

3)    rachunku zysków i strat jednostki,

4)    zestawienia zmian w funduszu.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz