Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXIV/242/17 z dnia 3 października 2017r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości połozonej w przeczycy na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej

 

Uchwała Nr XXXIV/242/17

Rady Miejskiej w Brzostku

 dnia 3 października 2017 roku

 

 

w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości  położonej w Przeczycy, na rzecz Gminy Brzostek  z przeznaczeniem  pod regulację  istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania  drogi gminnej.

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ) w związku z art. 6 pkt. 1 i art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz.2147 z póź. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Brzostek  nieruchomości:

1) stanowiącej działkę rolną oznaczoną numerem ewidencyjnym 704/7 o powierzchni 0,0496 ha, położoną w Przeczycy, objętą Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00026367/5, stanowiącej własność osoby fizycznej.

2) nabycie przedmiotowej nieruchomości dokonuje się na cele publiczne – regulację  istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania drogi gminnej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz