Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwiezczenie Burmistrza Brzostku z dnia 13 października 2017 roku

IZP.6733.8.2017

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 13 października 2017 roku

 

 

 Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Burmistrz Brzostku zawiadamia, że zostały zebrane wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie i urządzeniu publicznie dostępnego parku/ skweru oraz budowie oświetlenia wraz z zasilaniem, na działkach ozn. nr ewid.: 770/4, 771/1, 771//2, 772 w Brzostku, na rzecz Gminy Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, reprezentowanej przez Burmistrza Brzostku Wojciecha Staniszewskiego.

W ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek - Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 9), zapoznać się z całością akt zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu oraz zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, a także zgłosić ewentualne zastrzeżenia  i wnioski.

 

Z up. Burmistrza Brzostku

mgr Adam Kostrząb

Zastępca Burmistrza

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz