Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVII/278/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku i objęcie udziałów

UCHWAŁA Nr XXXVII/278/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.  o.  w Brzostku i objęcie udziałów.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  -  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

 Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Brzostku o kwotę 1.600.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1.600,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset) nowych udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.

 

§ 2

Nowo utworzone udziały zostaną objęte w całości przez Gminę Brzostek i pokryte wkładem pieniężnym.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2018 .

drukuj pobierz pdf    

wstecz