Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Ogłoszenie Burmistrza Brzostku z dnia 27 grudnia 2017 roku o sprządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu

Ogłoszenie

Burmistrza Brzostku

z dnia 27 grudnia 2017 r.

  o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych

do najmu w drodze przetargu - stanowiących  własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu są lokale użytkowe położone w budynku magazynowo - warsztatowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1  stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00064805/6 - przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Lokale użytkowe położone są w budynku warsztatowo-magazynowym w Brzostku przy ulicy Stara Droga 1 na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 302 o powierzchni 0,5255 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej RZ1D/00064805/6. Budynek jest w średnim stanie technicznym ( stropodach w złym stanie technicznym) . Najemca ma prawo korzystania z zaplecza sanitarnego znajdującego się w budynku .

 

Na szkicu budynku wynajmowane pomieszczenia oznaczono:

- nr 8 o powierzchni użytkowej 12,00 m2

- nr 4 o powierzchni użytkowej 47,56 m 2

Lokale wyposażone są w energię elektryczną, rozliczaną na podstawie odczytów z  podliczników.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla każdego lokalu wynosi 4,00 zł + 23 % VAT-u miesięcznie .

 

Wadium dla każdego lokalu wynosi 100,00 zł (słownie : sto  złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

 

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, wywóz odpadów komunalnych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia lokalu na własny koszt.

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok)

 

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

 

                                                        

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz