Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XXXVIII/293/18 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości położonej w Nawsiu Brzosteckim stanowiącej własność Gminy Brzostek

UCHWAŁA NR XXXVIII/293/18

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie  obciążenia służebnością nieruchomości  położonej w Nawsiu Brzosteckim stanowiącej własność Gminy Brzostek 

              

           Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2017r., 1875 ze zm.) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j: Dz.U.2018.121 ze zm. ) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na  obciążenie działki oznaczonej numerem 474/2 położonej w Nawsiu Brzosteckim, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00059595/2, służebnością gruntową polegającą na prawie przejazdu i przechodu – szlakiem zaznaczonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, na rzecz każdoczesnego właściciela działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 474/1 położonej w Nawsiu Brzosteckim.

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.    

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz