Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XXXIX/295/18 z dnia 20 marca 2018r. w sprawie podziełu Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr XXXIX/295/18

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 20 marca 2018 roku

 

w sprawie podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,  granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie  niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału  obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130) art. 12  § 1-3i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2017 r.  poz.15 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku, Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Traci moc uchwała   Nr XXI/149/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Brzostek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty jej podania do publicznej wiadomości.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-03-21 12:21:11)
rozmiar pliku: 42.5Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz