Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XL/311/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 rok

Uchwała Nr XL/311/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 rok.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz.1875 z późn. zm.) i art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2018.395) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku za 2017 rok, stanowiące załącznik do uchwały.
  2. Wynik finansowy – strata w wysokości  48 742,70 zł  należy pokryć z funduszu jednostki.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Kierownikowi Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz