Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2018: Nr 70/18 z dnia 2 lipca 2018r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie

Zarządzenie Nr 70/18
Burmistrza Brzostku
z dnia 2 lipca 2018 roku


zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionej przez uchwałę Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011 roku, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U z 2011 r. Nr 209, poz. 1245), zarządzam, co następuje: 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 69/11 Burmistrza Brzostku z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

                                                                                            

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-07-11 10:46:44)
rozmiar pliku: 63.5Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz