Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLIII/328/18 z dnia 20 lipca 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Januszkowicach, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej gminnej wraz z placem do zawracania

Uchwała Nr XLIII/328/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 20 lipca 2018 roku

 

 

w sprawie: przyjęcia darowizny działek położonych w Januszkowicach, na rzecz Gminy Brzostek z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej gminnej wraz z placem do zawracania

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.,poz. 994 ze zm.) i art. 13 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r. , poz. 121 ze zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek położonych w Januszkowicach:

1) ozn.nr ewid. 318/6 o pow. 0,0246 ha, objętej Księgą Wieczystą RZ1D/00043187/4,

2) ozn.nr ewid. 319/1 o pow. 0,0203 ha, objętej Księgą Wieczystą RZ1D/00071241/6

3) ozn.nr ewid. 318/8 o pow. 0,0221 ha i ozn nr ewid. 321/1 o pow.0,0205 ha objętych  Księgą Wieczystą RZ1D/00028902/2,

4) ozn. nr ewid. 322/1 o pow. 0,0349 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00044021/0,

5) ozn.nr ewid. 324/1 o pow. 0,0294 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00029688/2

6) ozn. nr ewid. 325/1 o pow. 0,0501 ha, objętej Księgą Wieczystą RZ1D/00084092/0,

7) ozn. nr ewid. 326/4 o pow. 0,0325 ha, objętej Księgą Wieczystą RZ1D/00089326/5,

8) ozn. nr ewid. 326/6 o pow. 0,0167 ha, objętej Księgą Wieczystą RZ1D/00089327/2,

9) ozn nr ewid. 326/8 o pow. 0,0112 ha objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00039030/8,

stanowiących własność osób fizycznych, z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej gminnej  wraz z placem do zawracania.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz