Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLV/337/18 z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

UCHWAŁA Nr XLV/337/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 08 listopada 2018 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Postanawia się zaciągnąć długoterminowy kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 

§ 2.

1. Spłata kredytu sfinansowana zostanie z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2019 - 2022 w następujących ratach:

2019 rok  -     300.000,00 zł

2020 rok  -     300.000,00 zł

2021 rok  -     800.000,00 zł

2022 rok  -     600.000,00 zł.

2.Spłata zobowiązań wekslowych oraz odsetek nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2018-2022.

 

§ 3.

Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie.

drukuj pobierz pdf    

wstecz